FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy prowadzenie zespołu jest zarezerwowane tylko dla nauczycieli nauk przyrodniczych?

Zespół projektowy może prowadzić każdy nauczyciel szkoły średniej, niezależnie od nauczanego przedmiotu.

Ile prac konkursowych może zgłosić jeden zespół?

Jeden zespół może zgłosić maksymalnie 2 prace konkursowe, każdą w innej kategorii konkursowej tzn. jedną w kategorii projekty planowane oraz jedną w kategorii projekty realizowane.

Czy jeden nauczyciel może prowadzić więcej niż jeden zespół projektowy?

Tak, jeden nauczyciel może prowadzić maksymalnie 3 zespoły projektowe. Można też poprosić innych nauczycieli danej szkoły, aby zaopiekowali się kolejnymi zespołami.

Czy jako jeden zespół możemy brać udział w obu kategoriach konkursowych? Projekty Planowane oraz Projekty Realizowane?

Tak, ale należy pamiętać, że jeden zespół może zgłosić tylko jeden projekt w danej kategorii konkursowej.

Zamieszczenie pliku/filmu w prezentacji powoduje przekroczenie dopuszczalnego rozmiaru prezentacji. Czy możemy przesłać film jako osobny plik?

Proszę wgrać film na portal umożliwiający wyświetlanie filmów jak np. YouTube czy Vimeo i umieścić w prezentacji link do filmu.

Organizujemy w naszej szkole od kilku lat dzień ekologii, czy taki projekt może startować w obu kategoriach konkursowych?

Jeśli kolejna edycja dzięki otrzymanemu dofinansowaniu otrzyma nową formułę, wyróżniającą się w stosunku do poprzednich edycji, to taki projekt może zostać zgłoszony w ramach projektów planowanych. Poprzednia edycja może zostać zgłoszona w kategorii konkursy realizowane.

W mojej szkole do udziału w konkursie zgłosiło się 12 uczniów czy nasz zespół projektowy może składać się z więcej niż 10 uczniów?

Maksymalna liczba uczniów w zespole to 10, natomiast nauczyciel prowadzący może prowadzić więcej niż jeden zespół (maksymalnie 3) w takiej sytuacji proponujemy utworzenie 2 zespołów projektowych.

Czy w kategorii projekty planowane można zgłaszać projekty o wartości przekraczającej 50 000 zł, jeżeli pozostałe koszty zostaną poniesiona przez szkołę?

Tak, można zgłaszać tego typu projekty należy jednak pamiętać, aby dodatkowe środki nie pochodziły od sponsorów lub nie pochodziły z nagród otrzymanych w innych konkursach. Wydatki przekraczające 50 000zł muszą zostać pokryte ze środków własnych szkoły, a kosztorys w takim wypadku musi w czytelny sposób określać podział wydatków na te wnioskowane do dofinansowania oraz te które zostaną poniesione przez szkołę.

W jaki sposób mogę przesłać plakat wykonany ręcznie, farbami lub flamastrami?

Plakat wykonany technikami tradycyjnymi np. farbami, pastelami lub flamastrami należy zapisać w formie cyfrowej poprzez jego zeskanowanie lub sfotografowanie i przesłać za pomocą formularza na stronie internetowej. Ważne, aby oryginał wykonany ręcznie zachować do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

Czy w ramach plakatu konkursowego mogę wykorzystać zdjęcia lub ich fragmenty?

Nie narzucamy uczestnikom stylistyki wykonania pracy konkursowej, w ramach plakatu można zastosować również zdjęcia. Należy jednak pamiętać, aby użyte fotografie nie były objęte prawami autorskimi ani nie wykorzystywały wizerunku osób trzecich.

Czy jako zespół możemy stworzyć plakat w konkursie EKO-ART?

Konkurs EKO-ART jest konkursem indywidualnym przeznaczonym dla uczniów. Zespoły nie mogą zgłaszać prac w tym konkursie.