Konkurs

Do kogo skierowany jest konkurs EKO-reakcje?

Konkurs EKO-reakcje skierowany jest do uczniów szkół średnich

Nie. EKO-reakcje jest konkursem indywidualnym skierowanym dla uczniów. Zespoły nie mogą zgłaszać prac w tym konkursie.

Nie. Można wziąć udział w dowolnej liczbie etapów. Każdy etap nagradzany jest osobno i w każdym Uczestnik może zdobyć nagrodę.

Tak. Uczestnik może zgłosić na każdym etapie do trzech odrębnych prac konkursowych przy czym w każdym etapie może otrzymać tylko jedną nagrodę.

Konkurs podzielony jest na 4 etapy. Czas trwania każdego z etapów i możliwości zgłaszania prac to:
Etap 1.: 1.12.2021 – 31.12.2021
Etap 2.: 1.01.2022 – 31.01.2022
Etap 3.: 1.02.2022 – 28.02.2022
Etap 4.: 1.03.2022 – 31.03.2022

Zwycięzcy 1. etapu – do 31.01.2022 r.,
Zwycięzcy 2. etapu – do 28.02.2022 r.,
Zwycięzcy 3. etapu – do 31.03.2022 r.,
Zwycięzcy 4. etapu – do 30.04.2022 r.

Wyniki będą ogłaszane na stronie internetowej eko-czynni.pl w zakładce Konkurs EKO-reakcje.

Gotową pracę konkursową należy przesłać poprzez stronę eko-czynni.pl w zakładce Konkurs EKO-reakcje. Do pełnego zgłoszenia pracy konkursowej należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptować stosowne oświadczenia.

Tak. Na podany przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail otrzymasz potwierdzenie poprawnego przesłania pracy konkursowej.

Komisja ocenia Prace Konkursowe stosując następujące kryteria: kreatywność, pomysłowość, oryginalność, innowacyjność, zgodność z tematyką danego etapu i celem, proekologiczna odpowiedź na postawione zadanie, potencjał oddziaływania na odbiorców, estetyka pracy, styl wykonania.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek kłopoty techniczne proszę skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie na podany w zakładce kontakt na stronie eko-czynni.pl

Patronat honorowy:

Patronat:

Patronat medialny:

Organizator:

SITEMAP